Bộ Công an chính thức ban hành mẫu thẻ căn cước được sử dụng từ ngày 1/7

ANTD.VN - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1/7 tới đây.