Hà Nội công bố ca Covid-19 cộng đồng ở Hà Đông, thêm hai phường mới ở Long Biên có F0

Ảnh / Infographic / Longform