Hà Nội thêm 600 ca Covid-19, rất nhiều quận huyện phát hiện trên 10 ca cộng đồng

Ảnh / Infographic / Longform