Sáng 1-8, Hà Nội công bố 45 ca Covid-19 mới, 38 ca phát hiện tại cộng đồng

Ảnh / Infographic / Longform