42 ca Covid-19 sáng 24-6: Thái Bình ghi nhận 3 bệnh nhân chưa rõ nguồn lây

Ảnh / Infographic / Longform