Xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật để giảm tình trạng chống người thi hành công vụ

ANTĐ
ANTD.VN - Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực thi, nhưng số vụ chống người thi hành công vụ trong cả nước vẫn chưa dừng lại. Hành vi của các đối tượng ngày càng liều lĩnh, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dự luận. Để giữ vững kỷ cương luật pháp, việc tiếp tục xử lý kiên quyết, triệt để các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết.