Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi thi tuyển vào lớp 10

ANTD.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với những nội dung chi tiết về các mốc thời gian của kỳ thi...
Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi thi tuyển vào lớp 10 ảnh 1