Việc tăng viện phí tác động như thế nào đến người dân?

ANTĐ

ANTĐ - Từ ngày 1-3-2016, các bệnh viện trên cả nước đã chính thức tăng viện phí theo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Tài chính. Theo đó, giá của gần 1.900 dịch vụ thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế đã được điều chỉnh. Vậy, việc tăng viện phí này đã tác động như thế nào đến người dân?