[VIDEO] Nga khôi phục xe tăng hạng nặng thời Liên Xô

Việt Hùng
ANTD.VN - Nga vừa hoàn tất công việc phục hồi xe tăng hạng nặng IS-2 Joseph Stalin tại Buryatia cho mục đích diễu hành. Trong Thế chiến thứ 2, xe tăng hạng nặng IS-2 đóng vai trò đáng kể ở giai đoạn cuối cuộc chiến. Sự ra đời của loại xe tăng hạng nặng này cho phép Liên Xô có thể đối phó với những xe tăng hiện đại nhất của phát xít Đức khi đó. Trong giai đoạn từ 1943-1945, khoảng 3.800 chiếc xe tăng IS-2 đã được nhà máy Kirov và UZTM sản xuất cho Hồng quân Liên Xô.