Sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái

ANTD.VN -  UBND quận Tây Hồ thực hiện dự án: "Xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ - Hà Nội".  Qua đó, từ đầu tháng 3 tới, 16 hộ dân ở quận Tây Hồ sẽ được cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sen Hồ Tây, loại có tới 100 cánh, đã được công nhận sở hữu trí tuệ.