Phụ nữ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm

ANTĐ
ANTD.VN - Ngày 27-6-2022, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt; triển khai thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Thủ đô, vì hạnh phúc gia đình".