Chủ tịch Hà Nội chúc tết, động viên lực lượng tuyến đầu ở trạm y tế lưu động đang điều trị bệnh nhân Covid-19

Phú Khánh