Bổ sung hàng loạt trường hợp bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính

ANTĐ
ANTD.VN - Hàng loạt quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi trong các trường hợp phải tạm giữ người theo thủ tục hành chính và một số chức danh có thẩm quyền xử phạt, tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2022.