Xuân về trên đất Mường Thủ đô

ANTĐ
ANTD.VN - Hơn 10 năm từ ngày ba xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình, huyện Thạch Thất, sáp nhập về Thủ đô Hà Nội, đến nay, kinh tế xã hội của các địa phương này có bước phát triển đáng ghi nhận và cán đích chuẩn nông thôn mới, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, điều mà ít ai biết tới, đó là việc người dân nơi đây vẫn lưu truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - văn hóa đón Tết của người dân tộc Mường.