Xây dựng hiệu quả các tuyến phố "điểm"

ANTĐ

ANTĐ - Tháng 4-2015, CATP bắt đầu triển khai kế hoạch 115, xây dựng thí điểm 8 tuyến phố đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị tại các địa bàn trọng điểm. Với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đến nay diện mạo các tuyến phố có sự chuyển biến rõ rệt, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đây là tiền đề, cơ sở để nhân rộng, áp dụng trên các tuyến phố khác của Thủ đô, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm trật tự văn minh đô thị 2016.