Video: Hệ thống camera tự động quét QR code hoạt động hiệu quả tại 23 chốt kiểm soát ra vào thành phố Hà Nội

Hoàng Phong
ANTD.VN - Với việc lắp đặt hệ thống camera quét mã QR code tại 23 chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố Hà Nội, đã giảm đi sức người, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho CBCS cũng như tăng thời gian qua chốt cho người dân đủ điều kiện.