Trạm y tế lưu động sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

ANTD.VN - Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tăng, trong đó có nhiều ca ngoài cộng đồng, thành phố Hà Nội đã triển khai thành lập các trạm y tế lưu động tại cơ sở nhằm thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Đây là bước chuyển đổi nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Cho đến thời điểm hiện tại, các trạm y tế lưu động đã sẵn sàng kích hoạt.