Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015

ANTĐ
ANTĐ - Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 đã đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ vì sự phát triển của đất nước.