Tín dụng đen diễn biến phức tạp thời điểm cuối năm

ANTĐ
ANTD.VN - Lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp, tiểu thương và người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cần vay tiền, thời gian qua đã xuất hiện những thủ đoạn mới của các tổ chức tín dụng đen...