Tiện ích khi tích hợp thông tin tiêm chủng vào CCCD gắn chip điện tử

ANTĐ
ANTD.VN - Xác thực thông tin tiêm chủng là 1 trong những tiện ích quan trọng đang được Bộ Công an triển khai xây dựng, bổ sung trên thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử. Đây cũng là nguồn dữ liệu được tích hợp vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Tất cả thông tin tiêm chủng này đều được xác minh ngay từ cơ sở, vì vậy đảm bảo tính chính xác thông tin của từng công dân cũng như đáp ứng các yêu cầu về bảo mật.