Tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

ANTD.VN - Ngoài những thay đổi từ quy chuẩn 06 năm 2022 sửa đổi, mới đây Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành rà soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo trình tự rút gọn nghị định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cho phù hợp.