Thanh tra các doanh nghiệp chưa nộp tiền xử lý chất thải

ANTĐ
ANTD.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt đối với các doanh nghiệp chưa kê khai, nộp tiền “hỗ trợ xử lý chất thải” vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo quy định.