Tập đoàn Sharp dự kiến sẽ giảm 5.000 lao động

ANTĐ
ANTĐ - Nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn của Nhật Bản, tập đoàn Sharp có thể sẽ cho giảm biên chế khoảng 5.000 nhân viên cho đến tháng 3 năm 2013.