Sẽ chênh lệch lớn lương hưu của người nghỉ trước và sau cải cách tiền lương từ 1/7

ANTD.VN - Cơ quan BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục tăng bình quân 7% mỗi năm, và nếu thời gian đóng BHXH theo mức lương sau cải cách càng dài thì lương hưu càng tăng và cao so với người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024.