Phối hợp đảm bảo tốt ANTT khu công nghiệp

ANTĐ
ANTD.VN - Mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT" đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đến toàn thể cán bộ và người lao động các cơ quan. Đó là hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp của các đơn vị trong khu công nghiệp Từ Liêm 6 tháng đầu năm 2018.