Phổ cập rộng rãi phần mềm để nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

ANTĐ
ANTD.VN - Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chưa biết cách tiếp cận phần mềm này, nên vẫn đến nộp hồ sơ trực tiếp. Đây cũng là vấn đề mà các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ cập rộng rãi phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên để mọi người ai cũng có thể sử dụng.