Phát huy hiệu quả Tổ liên gia an toàn PCCC trong cộng đồng

ANTD.VN - Trong công tác PCCC và CNCH vai trò của lực lượng chữa cháy cơ sở là rất quan trọng. Do đó, việc thành phố Hà Nội đẩy mạnh xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trong cộng đồng là rất thiết thực. Qua hoạt động, mô hình này đã giúp lực lượng công an cơ sở tạo chuyển biến về nhận thức của người dân, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra.