Nhiều khó khăn cho người khuyết tật khi tham gia giao thông

ANTĐ
ANTD.VN - Hà Nội hiện có 102 nghìn người khuyết tật, chiếm khoảng 1,4% dân số của Thủ đô. Thế nhưng, những đối tượng này đang gặp không ít khó khăn khi tham gia giao thông công cộng nói riêng và sử dụng các công trình công cộng nói chung. Bên cạnh những yếu tố về cơ sở hạ tầng giao thông, thì để có thể tiếp cận được các loại hình giao thông công cộng đối với người khuyết tật đang còn nhiều khó khăn.