Ngành Công an sẽ cấp mã QR vận tải hàng hóa

ANTD.VN - Đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hoàng hóa phải thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại địa chỉ: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.