Ngăn chặn mua bán, vận chuyển vũ khí trên không gian mạng và qua dịch vụ gửi hàng

ANTĐ
ANTD.VN - Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid 19, gia tăng sử dụng các dịch vụ mua bán online và vận chuyển hàng hóa qua các hình thức gửi bưu kiện, gửi chuyển phát nhanh. Vì thế, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng mua bán, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ qua các dịch vụ gửi hàng. Trước tình hình này, lực lượng công an đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình hình mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.