Kỷ niệm 3 năm động đất tại Haiti

ANTĐ
ANTĐ - Vừa qua, Haiiti vừa tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ngày trận động đất mạnh 7 độ richter tàn phá đất nước này, cướp đi sinh mạng của hơn 200 nghìn người.