Không để xảy ra tình trạng 'lạm thu' đầu năm học

ANTĐ
ANTD.VN - Hà Nôi yêu cầu trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục.