Khám phá vụ vận chuyển, mua bán trái phép 5 kg ma túy đá

ANTĐ

ANTĐ - Qua công tác nắm tình hình, tại Ga Hà Nội, CAQ Đống Đa đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển gần 5kg ma túy tổng hợp dạng đá về Nghệ An tiêu thụ.