Hy Lạp thành lập chính phủ lâm thời

ANTĐ
ANTĐ - Hy Lạp đã lựa chọn thủ tướng mới cho chính phủ lâm thời khi mà các đảng phái chính trị cùng đề cử những gương mặt tiềm năng trước thềm cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng tới.