Hà Nội công bố 90 số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ hóa đơn điện tử

ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử, trong đó nêu rõ mục tiêu, lộ trình chi tiết 3 giai đoạn triển khai.