Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

ANTĐ
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giảm tiền thuê đất năm 2021 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.