Gần 19.700 phương tiện vận tải vi phạm về tải trọng trong năm 2019

ANTĐ
ANTD.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố về kết quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện năm 2019. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện gần 19.700 phương tiện vận tải vi phạm về tải trọng, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước hơn 200 tỷ đồng.