Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại khu dân cư

ANTĐ