Đầu tư vàng ảo – Rủi ro đã được cảnh báo

ANTĐ
ANTĐ - Dù các sàn vàng ảo đã bị cấm hoạt  động từ 2010 và các cơ quan chức năng cũng liên tiếp cảnh báo với người dân về sự rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động trái phép, tuy nhiên vì thiếu hiểu biết về pháp luật cùng những mức lãi suất khổng lồ, hàng nghìn người vẫn tham gia các sàn vàng huy động trái phép này.