Công bố quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa

ANTĐ
ANTĐ - Ngày 26-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.