Công bố đường dây nóng ở Lễ hội chùa Hương

ANTĐ

ANTĐ - Nhằm giải quyết triệt để tình trạng tắc đường, lái đò thu thêm tiền và hoạt động kinh doanh buôn bán thịt động vật gây phản cảm ... Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã công bố đường dây nóng.