4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện để kiểm soát từ ngày 5-8

ANTĐ
ANTD.VN - Theo dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA, từ 5-8, sẽ có 4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện để kiểm soát. Ngoài ra, các đơn vị CSGT sẽ phải công khai kế hoạch tuần tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.