30 ngày đêm nỗ lực cấp căn cước cho nhân dân

ANTĐ
ANTD.VN - Để hoàn thành mục tiêu cấp Căn cước công dân có gắn chíp cho tất cả công dân đủ điều kiện tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào trước ngày 31-8 năm nay, lực lượng Công an đang huy động tối đa mọi nguồn lực, tận dụng thời gian và các thiết bị kỹ thuật, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tại Hà Nội, Công an Thủ đô bắt đầu mở đợt cao điểm, phấn đấu trong vòng 30 ngày đêm sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước gắn chíp cho tất cả người dân có đủ điều kiện.