Từ 1/7, ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm

ANTD.VN - Từ ngày 1/7, những trường hợp chuyển nhầm sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán.