Từ 01/01/2025, hàng loạt trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ

ANTD.VN - Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ của người dân trong trường hợp được cấp không đúng thẩm quyền, sai về diện tích đất hoặc người sử dụng.