Thích ứng an toàn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

ANTĐ
ANTD.VN - Ngày 24/1, An ninh Thủ đô đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.