Tạm ngừng cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa ra thông báo liên quan đến cấp căn cước công dân mới để người dân nắm rõ.