Phát hiện thêm chủng người mới

ANTĐ
ANTĐ - Một nghiên cứu về những hóa thạch được tìm thấy ở Kenya cho biết chủng người này có thể sống cùng thời kỳ với tổ tiên trực tiếp của chúng ta, người Homo erectus, cách đây khoảng 2 triệu năm.