Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC

ANTĐ
ANTD.VN - Là một trong những lực lượng nòng cốt của hoạt động phòng cháy, chữa cháy, mỗi khi xảy ra cháy nổ, dân phòng là những người có mặt đầu tiên ở hiện trường, trực tiếp tham gia giải quyết các tình huồng từ khi mới phát sinh. Chính vì vậy, việc quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng tại địa phương sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCCC từ cơ sở.