Hà Nội: Xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm trên môi trường mạng

ANTD.VN - Qua rà soát thực tế, Sở TT -TT Hà Nội đã phát hiện và mời làm việc đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu báo hoá, vi phạm trên môi trường mạng đến làm việc.