Đột phá trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

ANTD.VN - Trong thời gian qua, việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hay còn gọi là Đề án 06, đã mang lại những kết quả cụ thể và thiết thực.