Điều kiện mới cho người mua nhà ở xã hội

ANTD.VN - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập cho người dân.