Điều kiện chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển thẳng vào Công an nhân dân

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 64 quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.